Font Size

Komatsu Airport Limousine Bus Timetable

Timetable 2024/2/1~2024/2/29

Timetable 2024/3/1~2024/3/30

Fare

※( )Child Fare
Ride Bus Stop Fare
Korinbo,
Musashigatsuji・Omi-cho Market,
Kanazawa Station West Gate,
Ekinishi Godochosha-mae
1,300yen(650yen)
Hokuriku Matto 1,100yen(550yen)
Matto Kaihin Park
(kaidoichiba-mae)
1000yen(500yen)

Route map