Font Size

Komatsu Airport Limousine Bus Timetable

Timetable 2022/1/5~2022/1/31

Timetable 2022/2/1~2022/2/14

Fare

※( )Child Fare
Ride Bus Stop Fare Coupon Ticket
(for 10 rides)
Korinbo,
Musashigatsuji・Omi-cho Market,
Kanazawa Station West Gate,
Ekinishi Godochosha-mae
1,150yen(630yen) 9,500yen
Hokuriku Matto 1,040yen(570yen)
Matto Kaihin Park
(kaidoichiba-mae)
850yen(480yen)

Route map