English|Komatsu Airport Limousine Bus |HOKURIKU RAIL ROAD

Font Size

Komatsu Airport Limousine Bus Timetable

Timetable 2018/7/1-2018/8/31

Timetable 2018/9/1-2018/9/30

Fare

※( )Child Fare
Ride Bus Stop Fare Coupon Ticket
(for 10 rides)
Korinbo,
Musashigatsuji・Omi-cho Market,
Kanazawa Station West Gate,
Ekinishi Godochosha-mae
1,130yen(620yen) 9,250yen
Hokuriku Matto 1,020yen(560yen)
Matto Kaihin Park
(kaidoichiba-mae)
840yen(470yen) 6,880yen

Route map